کله پاچه یک دست کامل

249,000 تومان

دسته:

توضیحات

شامل:

۲ عدد چشم، ۴ عدد پاچه، یک عدد مغز، یک عدد زبان، یک عدد بناگوش، یک عدد گوشت،آب گوشت