سوپ جو (ظرف کوچک)

67,500 تومان

دسته:

توضیحات

سوپ جو کوچک مناسب برای مصرف یک نفر