شماره تماس :

۰۲۱۲۲۲۳۵۱۴۲

آدرس

ایران، تهران، قیطریه، تواضعی، پلاک ۱

اینستاگرام

ojaghfood

برای ما پیام ارسال کنید

نظرات شما راهنمای ما در راستای هدف ارمانی بهبودی خدمات رسانی هرچه بهتر خواهد بود.