زبان

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

۲۶,۰۰۰ تومان

مرور سریع

زبان نیز مانند مغز طرفداران خاص خود را دارد. خیلی از افراد که لب به کله پاچه و حتی مغز نمی زنند نیز خوراک زبان را می پسندند. زبان نیز بسیار پرانرژی است و در عین حال میزان زیادی ویتامین B و به ویژه ویتامین B12 فراوانی به بدن می رساند.

مقايسه كردن