slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show

کله پاچه

view all

حلیم، آش، عدسی

view all

عدسی

۱۳,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰ تومان

حلیم

۱۵,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

۱۵,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آش رشته

۱۴,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان

کباب ها (بزودی)

view all
موجود نیستمشاهده سریع

کباب کوبیده با نان

۱۳,۰۰۰ تومان
موجود نیستمشاهده سریع

کباب کوبیده با برنج

۱۶,۰۰۰ تومان
موجود نیستمشاهده سریع

جوجه کباب با نان

۱۱,۰۰۰ تومان
موجود نیستمشاهده سریع

جوجه کباب با برنج

۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت (بزودی)

view all