slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show

کله پاچه

view all

حلیم، آش، عدسی

view all

عدسی

۱۵,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان

حلیم

۱۷,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

۱۷,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان

آش رشته

۱۷,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان

کباب ها (بزودی)

view all
موجود نیستمشاهده سریع

کباب کوبیده با نان

۱۳,۰۰۰ تومان
موجود نیستمشاهده سریع

کباب کوبیده با برنج

۱۶,۰۰۰ تومان
موجود نیستمشاهده سریع

جوجه کباب با نان

۱۱,۰۰۰ تومان
موجود نیستمشاهده سریع

جوجه کباب با برنج

۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت (بزودی)

view all